logo

PRODUKCJA KONTRAKTOWA ELEKTRONIKI

wersja polska english version
 O NAS OFERTA  URZĄDZENIA  DLACZEGO MY? WYMAGANIA  KONTAKT

Zawartość strony:
- montaż z elementów Blaberk_SMT
- montaż z elementów powierzonych
- szablon SMT 
- pliki do pobrania

W celu skrócenia okresu przejściowego między przyjęciem zlecenia a rozpoczęciem produkcji, prosimy o dostarczenie:  

Montaż z elementów Blaberk_SMT

UWAGI:

- obwody drukowane konieczna soldermaska, płytki popakietowane w multibloki, porylcowane (nie dotyczy dużych płytek!). Zalecany wymiar pakietu: 150 x 250 mm +/- 20 mm
- czytelny  schemat montażowy  z zaznaczonymi wartościami elementów dla każdej zlecanej wersji płytki nie z symbolami !
- szablon SMT wykonują go najczęściej zakłady wykonujące płytki drukowane
- ewentualne elementy specjalizowane
- wykaz ilościowy elementów zawierający typ elementu, typ obudowy, ilość na jedną płytkę
- schemat montażowy z oznaczeniami nie jest konieczny!
- lista elementów z wartościami i oznaczeniami mile widziana
- plik z projektem w formacie  ( .pcb)  lub nie jest konieczny
- plik z położeniem elementów ( .pik ) mile widziany gdy jest >niż 50 elementów na płytce, ale nie jest konieczny

Montaż z elementów powierzonych

Oprócz elementów i dokumentacji jak wyżej - dodatkowo:

UWAGI:

- elementy SMD elementy powinny być: 
  • potaśmowane ( ew. scalaki w laskach lub paletkach)
  • nawinięte na krążki
  • posiadać ok. 20cm rozbiegówki
  • rok produkcji nie starszy niż 2-lata
- wykaz dostarczanych elementów rodzaje elementów i ich ilość

Za odstępstwa od w/w wymagań doliczamy dodatkowe koszty montażu - tj. za poprawianie dokumentacji i doklejanie rozbiegówek.

UWAGA: 
Montaż wykonujemy zawsze wg dostarczonego schematu montażowego z podanymi wartościami elementów. Wykaz elementów i schemat z oznaczeniami - mają znaczenie tylko pomocnicze,  nie decydujące. Prosimy o dokładne sprawdzanie schematów!

Szablon SMT

    Wykorzystanie szablonu SMT wydatnie skraca czas nanoszenia pasty lutowniczej na płytki - a tym samym czas wykonania zlecenia. Oprócz tego, obniża koszt montażu ( za montaż bez szablonu doliczamy 50% wartości robocizny). Ale nie tylko aspekt finansowy jest tu ważny. 
    Zaletą tego sposobu nanoszenia pasty, oprócz szybkości, jest przede wszystkim lepsza jakość finalnych połączeń, równomierna ilość cyny na lutach, brak kulek cynowych.

Istnieje kilka sposobów wykonania szablonów:

  1. szablony wiercone - w miejscu pól lutowniczych elementów SMD, w arkuszu blachy wiercone są otwory wiertarką numeryczną. Szablony te są najtańsze w wykonaniu, ale nie nadają się do płytek z układami scalonymi oraz do lutowania bezołowiowego. Koszt takiego szablonu to ok. 30-50 zł.
  2. szablony trawione - szablony te są wykonywane zazwyczaj przez zakłady produkcyjne obwodów drukowanych ( PCB ). Otwory do pasty wykonuje się metodą dwustronnego trawienia blachy, analogicznie jak płytek PCB. Nadają się do gęstości pól lutowniczych (pitches) co 0.635 mm. Koszt wykonania takiego szablonu to 120 - 300 zł.  Niektóre zakłady PCB nie wykonują blach, za to na zamówienie dostarczają komplety klisz  potrzebne do ich wykonania.
  3. szablony wycinane laserowo - do gęstości pól lutowniczych co 0.4 mm. Otwory wycięte laserem mają  przekrój stożkowy, z szerszą częścią po stronie płytki drukowanej. Dzięki takiemu przekrojowi, pasta precyzyjniej pokrywa pola lutownicze oraz lepiej  odchodzi od szablonu. Szablony te wykonują wyspecjalizowane firmy. Koszt wykonania > 270 zł.
  4. szablony elektroformowane - dla każdej gęstości otworów. Szablon jest tworzony w procesie podobnym do elektrolizy, gdzie jony metalu poruszają  się między katodą a anodą. Otwory są tu jeszcze bardziej stożkowe, blacha może mieć zróżnicowaną grubość- cieńsza przy elementach z gęstym rastrem, grubsza w miejscach gdzie potrzeba więcej cyny. Szablony te wykonuje niewiele firm na świecie.
  5. szablony laserowo - elektroformowane - połączenie zalet szablonów z punktów 3 i 4. 
Wykonujemy we współpracy z wyspecjalizowanymi firmami szablony trawione i wycinane laserowo.

 Żebyśmy mogli wykonać szablon trawiony, potrzebne są:

- plik projektu składki w formacie .pcb
lub
- pliki Gerbera  warstwy past-maska  składki (formatki)
lub następujące klisze:
- klisza pozytywowa warstwy Past-maska z projektu składki (multibloku)
- klisza pozytywowa będąca lustrzanym w/w
Na kliszy powiny być naniesione otwory do późniejszego mocowania blachy na szablonodrukarce.

Żebyśmy mogli wykonać szablon trawiony, potrzebne są:

- plik projektu składki w formacie .pcb
lub
- pliki Gerbera  warstwy past-maska całej składki (formatki)

Pliki do pobrania

widok formatki

Kliknij tutaj by pobrać rysunek (plik .pdf ) zalecanego kształtu i wymiarów formatki dla naszej firmy

miniatura szablonu 140x225

Kliknij tutaj by pobrać rysunek (plik .pcb Protel 2.8) szablonu dla płytek (pakietów) o wymiarach około 140x220mm

Kliknij tutaj by pobrać rysunek (plik .zip Gerber) szablonu dla płytek (pakietów) o wymiarach około 140x220mm

miniatura szablonu 200x280

Kliknij tutaj by pobrać rysunek (plik .pcb Protel 2.8 ) szablonu dla płytek (pakietów) o wymiarach około 200x280mm

Kliknij tutaj by pobrać rysunek (plik .zip Gerber ) szablonu dla płytek (pakietów) o wymiarach około 200x280mm

schematy montażowe Kliknij tutaj by zobaczyć jak prawidłowo wykonać schemat montażowyHumanistyczny uniwersytet  dla dzieci 


montaż SMT, montaż SMD, montaż powierzchniowy, montaż elektroniczny, montaż elektroniki, montaż podzespołów elektronicznych, smd montaż, montaż elementów smd, lutowanie, elektronika, SMT montaż SMD, montaż powierzchniowy, montaż elektroniczny, montaż elektroniki, montaż podzespołów elektronicznych, smd montaż, montaż elementów smd, lutowanie, elektronika, SMT montaż SMD, montaż powierzchniowy, montaż elektroniczny, montaż elektroniki, montaż podzespołów elektronicznych, smd montaż, montaż elementów smd, lutowanie, elektronika, SMT montaż SMD, montaż powierzchniowy, montaż elektroniczny, montaż elektroniki, montaż podzespołów elektronicznych, smd montaż, montaż elementów smd, lutowanie, elektronika, SMT montaż SMD, montaż powierzchniowy, montaż elektroniczny, montaż elektroniki, montaż podzespołów elektronicznych, smd montaż, montaż elementów smd, lutowanie, elektronika, SMT montaż SMD, montaż powierzchniowy, montaż elektroniczny, montaż elektroniki, montaż podzespołów elektronicznych, smd montaż, montaż elementów smd, lutowanie, elektronika, SMT montaż SMD, montaż powierzchniowy, montaż elektroniczny, montaż elektroniki, montaż podzespołów elektronicznych, smd montaż, montaż elementów smd, lutowanie, elektronika, SMT montaż SMD, montaż powierzchniowy, montaż elektroniczny, montaż elektroniki, montaż podzespołów elektronicznych, smd montaż, montaż elementów smd, lutowanie, elektronika, SMT montaż SMD, montaż powierzchniowy, montaż elektroniczny, montaż elektroniki, montaż podzespołów elektronicznych, smd montaż, montaż elementów smd, lutowanie, elektronika, SMT montaż SMD, montaż powierzchniowy, montaż elektroniczny, montaż elektroniki, montaż podzespołów elektronicznych, smd montaż, montaż elementów smd, lutowanie, elektronika, SMT